Odznaczeni Medalem Miasta Radomska

21 czerwca 2017


Jan Ntecki i Stefan Zagaj podczas dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej zostali uhonorowani Medalem Miasta Radomska.

Jan Nitecki - autor wielu publikacji i wystaw fotograficznych. Utrwala na zdjęciach miejsca cenne historycznie m.in. kapliczki i kościoły. O przyznanie Medalu Miasta Radomska Janowi Niteckiemu wnioskował Tadeusz Olczyk – prezes stowarzyszenia Civitas Christiana.

Stefan Zagaj - wieloletni działacz radomszczańskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża. Propaguje honorowe krwiodawstwo zarówno w Radomsku, jak i na terenie całego powiatu radomszczańskiego. Pomaga osobom niepełnosprawnym oraz będącym w trudnej sytuacji życiowej. O przyznanie Medalu Miasta Radomska Stefanowi Zagajowi wnioskował radomszczański oddział PCK.