Odpowiedź prezydenta na list przedsiębiorców w sprawie podatków

18 listopada 2016


Prezydent wystosował odpowiedź na pismo Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców dotyczące wzrostu stawek podatku od nieruchomości.  -Jestem przekonany, że podwyżka nie ograniczy rozwoju Państwa firm, które wciąż będą tworzyć nowe miejsca pracy i przyczyniać się do rozwoju naszego miasta - pisze m.in. prezydent. 

 

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Radomsku

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 7 listopada, informuję że z uwagą zapoznałem się z argumentami przedstawionymi przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Radomsku oraz Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku.  Pozwolą jednak Państwo, że przedstawię racje, które uzasadniają podniesienie stawek podatku od nieruchomości w wymiarze przyjętym przez Radę Miasta. Wzrost do takich stawek poparty jest rzetelną analizą i dokładnymi wyliczeniami budżetowymi.

Zaproponowana przez Państwa ujednolicona 3-procentowa podwyżka zarówno dla przedsiębiorców jak i mieszkańców, nie pozwoliłaby zwiększyć dochodów Miasta o około 2 miliony złotych. Do budżetu nie trafiłyby pieniądze, które zostaną przeznaczone na cele inwestycyjne - tak potrzebne w naszym mieście boisko lekkoatletyczne bądź  wkład własny w momencie korzystania z funduszy zewnętrznych. Dzięki podwyżce, której wysokość zaakceptowali prawie wszyscy radni, Miasto nie będzie musiało się aż tak bardzo zadłużać, co jest bardzo istotne przy prowadzeniu odpowiedzialnej polityki finansowej. A w swoim piśmie sami Państwo przyznają, że na zaistniałą, trudną sytuację finansową Miasta obecne władze nie miały większego wpływu.

Radomszczańskie stawki podatku od nieruchomości, mimo podwyżki, wciąż są dużo niższe od tych obowiązujących w miastach ościennych (Bełchatów, Częstochowa, Piotrków Trybunalski) i dalekie od ustawowych stawek maksymalnych. Miasto nie jest więc za utrudnianiem prowadzenia działalności gospodarczej firm. Wręcz przeciwnie, zawsze opowiadałem się za polityką wspierającą przedsiębiorczość, a co za tym idzie rozwojem gospodarczym miasta. Do tego celu zostało powołane m.in. Centrum Nowoczesnych Inwestycji, którego zadaniem jest dbanie o dobrą współpracę samorządu i przedsiębiorców. Jednocześnie przypominam, że Miasto wspiera wszelkie działania edukacyjne, szkoleniowe prowadzone przez RIPH na rzecz lokalnych przedsiębiorców.

Tak samo jak rozwój przedsiębiorczości, ważne jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Nieprzypadkowo wspominam o tym przy okazji podatków. Pojawiały się bowiem opinie, aby w związku z sytuacją finansową zawiesić lub ograniczyć Budżet Obywatelski. Miasto mogłoby zaoszczędzić milion złotych. Jednak byłaby to korzyść pozorna. Przy okazji zmarnotrawilibyśmy aktywność i zaangażowanie obywateli, które radomszczanie pokazali przy okazji realizacji dwóch wcześniejszych edycji Budżetu Obywatelskiego. Poza tym przy realizacji BO, oprócz powstawania trwałych więzi społecznych, są też realizowane inwestycje, które służą mieszkańcom Radomska.

Przypominam, że Miasto cały czas podejmuje działania, by ograniczyć koszty funkcjonowania Urzędu, jednostek podległych i spółek miejskich. Niestety, rosną też wydatki, np. w oświacie wzrost koniecznych wydatków na wynagrodzenia to ponad 1 200 000 zł. I to właśnie odpowiedzialność za nasze Miasto wymagała podjęcia trudnej decyzji o podwyżce podatków od nieruchomości, pierwszej od 12 lat.

Mam nadzieję, że racje przedstawione powyżej pozwolą Państwu ją zaakceptować. Jestem przekonany, że podwyżka nie ograniczy rozwoju Państwa firm, które wciąż będą tworzyć nowe miejsca pracy i przyczyniać się do rozwoju naszego miasta.

 

Z wyrazami szacunku

Jarosław Ferenc

Prezydent Miasta Radomsko 


List przedsiębiorców1

List przedsiębiorców2