Oddali hołd ofiarom radzieckiej zbrodni

15 września 2017


Zbliża się 78. rocznica napaści wojsk ZSRR na Polskę w 1939 roku. Z tej okazji oraz w związku z 7. rocznicą posadzenia Dębu Pamięci Tadeusza Rozpędka odbyły się obchody upamiętniające te dwa wydarzenia.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Klasztorze O.O. Franciszkanów. Główne obchody odbyły się w ogrodach klasztornych przy Dębie Pamięci Tadeusza Rozpędka, gdzie zebrali się kombatanci, władze miasta, przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzina Katyńska Ziemi Piotrkowskiej Koło w Radomsku, nauczyciele, młodzież szkolna i mieszkańcy.

Tadeusz Rozpędek  był radomszczaninem, aspirantem Policji Państwowej. Zginął od strzału w tył głowy przez NKWD w Twerze w 1940 roku. Podobnie tysiące innych funkcjonariuszy, a także osób cywilnych, którzy gotowi byli bronić Ojczyzny po napaści hitlerowskich Niemiec.

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Radomsku przygotowali program słowno-muzyczny pt. „Pamięć ma wzywa Cię” nawiązujący do tragicznego w historii Polski okresu okupacji radzieckiej oraz tragedii osób dręczonych w obozach, a potem w bestialski sposób zamordowanych w Katyniu, Twerze czy Charkowie.

Po części artystycznej złożono kwiaty i znicze pod Dębem Pamięci Tadeusza Rozpędka. Następnie uczestnicy uroczystości udali się na Cmentarz Stary, gdzie odczytano  Apel Poległych oraz złożono kwiaty pod Tablicą Pamięci Zamordowanych na Wschodzie w 1940 roku.