Odbyło się 2. posiedzenie Miejskiej Rady Pożytku

30 października 2014


W dniu 29 października 2014 roku w sali 104 Urzędu Miasta odbyło się drugie posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku.

Porządek zaplanowanych obrad przewidywał wydanie opinii przez radę w sprawie :

  • projektu uchwały o powołaniu Miejskiej Rady Seniorów w Radomku
  • Rocznego Programu Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi w Radomsku.

Ponieważ na posiedzenie przyszło jedynie 6 członków (Rada liczy 13 osób) to Rada nie mogła podjać uchwał i tym samym nie wydała opinii w wymienionych sprawach.