Od 1 września 2016 roku nastąpi podwyżka cen za odbiór śmieci.

23 sierpnia 2016


Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami przyjęta podczas sesji Rady Miejskiej w Radomsku 30 czerwca 2016 roku jest  pierwszą podnoszącą wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami od lipca 2013r.
Zmiana była konieczna, ponieważ różnica między wpływami a wydatkami w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 20.06.2016r wynosiła  - 616 238,54 zł za rok 2016.
W roku 2015r niedobór za  cały rok wynosił 497 793,63 zł
Tak wysoki niedobór spowodowany jest :
- wzrostem ceny za odbiór odpadów: w miesiącu styczniu 2015 wynosił 60 890,78 zł a w styczniu 2016r. wynosił 146 748,25zł, a od miesiąca lipca będzie to koszt w wysokości 148 448,31 zł.
- wzrostem ceny zagospodarowania odpadów komunalnych niesegregowanych: 205 zł/Mg od 01.07.2013r.; 215 zł/Mg od 01.01.2015r.; 230 zł/Mg od 01.04.2015r.
- wzrostem wydatków związanych z odbiorem odpadów zielonych : listopad 2013r. – 2866,88 zł, listopad 2014r. -  2708,16 zł, listopad 2015r. - 55 690,97 zł.
- spadkiem liczby osób zadeklarowanych, które wytwarzają odpady; w lipcu 2013r. było zadeklarowanych 41 320 osób, a w kwietniu 2016r. – 39 561 osób.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Radomsku Nr XXVII/177/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, informujemy, że od dnia 1 września 2016 roku obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynoszą:
1. 10,50 zł miesięcznie od 1 mieszkańca – przy selektywnej zbiórce odpadów.
2. 15,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca – przy nieselektywnej zbiórce odpadów.
    Ponadto zgodnie z w/w uchwałą, rodziny posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny uprawnione są do skorzystania ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynoszą:
1. 9,50 zł miesięcznie od 1 mieszkańca – przy selektywnej zbiórce
2. 14,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca – przy nieselektywnej zbiórce

    W celu skorzystania ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzina posiadająca Kartę Dużej Rodziny i zamieszkująca w zabudowie jednorodzinnej musi złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast rodzina zamieszkująca w zabudowie wielolokalowej musi zgłosić fakt posiadania karty u zarządcy nieruchomości.