OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

12 stycznia 2017


OBWIESZCZENIE

 

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) w dniu 09.01.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia, budowie agregatów prądotwórczych wraz z obwodami sterowania na terenie działki nr 261/4 obręb 29 przy ul. Spacerowej w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska          ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).