OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

7 lipca 2016


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778) w dniu 24.06.2016r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych do budynków mieszkalnych na działkach nr ew. 100, 415/3 obręb 19, działkach nr ew. 62/3, 73/4, 74/4, 75 i 76/6 obręb 21 oraz działce nr ew. 113/2 obręb 27 położonych przy ulicach Dalekiej, Stodolnej i Prymasa Wyszyńskiego w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).