OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

30 marca 2017


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) w dniu 29.03.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Kompleksu Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych obejmującej budowę basenu kąpielowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w skład której wchodzą m.in. atrakcje wodne, niecki zewnętrzne w tym wodny plac zabaw, ścieżka edukacyjna, dojścia, dojazdy, parking dla samochodów osobowych oraz autokarów, elementy małej architektury, oświetlenie terenu oraz zewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne, na terenie działek  nr ewid. 228/36, 228/37, 228/79, 228/120 obręb 32  przy. ul. Św. Jadwigi Królowej w Radomsku.
 
Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).