OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

10 listopada 2016


OBWIESZCZENIEPREZYDENTA MIASTA RADOMSKA    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778) w dniu 03.11.2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z elementami sieci na działkach nr ew. 144, 145, 289 i 288 obręb 30 oraz działkach nr ew. 34, 35, 36, 37, 38, 39 i 40 obręb 31  położonych przy ulicy Krakowskiej w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).