OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

5 listopada 2016


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778) w dniu 25.10.2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczące budowy cmentarza na działkach nr ew. 118, 120, 123 i 121 obręb 12 położonych przy ulicy Piaskowej w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).