Obowiązek segregacji odpadów komunalnych

12 listopada 2019


Informujemy, iż od 6 września 2019r. w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 poz. 2010) obowiązuje segregacja odpadów.

Prosimy właścicieli nieruchomości, którzy mają zadeklarowaną nieselektywną zbiórkę odpadów komunalnych o złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wynikającą z zapisu ustawy selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Deklarację można złożyć w Urzędzie Miasta ul. Tysiąclecia 5 Radomsko oraz w formie elektronicznej z wykorzystaniem interfejsu dostępnego na Platformie Elektronicznych Usług Publicznych PeUP.

Informacje o segregacji odpadów, worki oraz harmonogramy można uzyskać w Urzędzie Miasta  ul. Tysiąclecia 5 Radomsko pok. nr 9.

Mieszkańcy gminy Miasta Radomska, którzy zadeklarowali nieselektywną zbiórkę odpadów komunalnych, powinni niezwłocznie dostosować się  do obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
      
Jednocześnie przypominamy, o terminowości wpłat za odpady komunalne, których należy dokonywać do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.