Obchody Dnia Inwalidy

23 kwietnia 2017


W piątek 21 kwietnia w Sali Bankietowej Patio odbyła się uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Inwalidy, zorganizowana przez Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Radomsku.

Z okazji Dnia Inwalidy na ręce prezes radomszczańskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów przybyli goście złożyli kwiaty oraz słodkie upominki. Życzenia przekazali m. in. przedstawiciele miasta, powiatu, placówek kulturalnych, spółdzielni mieszkaniowej oraz działających w mieście stowarzyszeń.

Podczas uroczystości podsumowano roczne działania organizacji. Nie zabrakło także wspomnień o św. Janie Pawle II. Obchodom towarzyszył koncert Chóru „Złocisty Promień”.