OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

6 października 2016


OBWIESZCZENIE

 PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778) w dniu 20.09.2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Eliminacja zagrożeń środowiskowych i poprawa wizerunku rzeki Radomski” - etap II.

Teren inwestycji obejmuje działki położone w Radomsku o nr ewid:

-         4, 72/4, 72/3, 73, 208/8, 208/6, 194/2, 175/7, 194/1 obręb 18;

-         2/12, 2/9, 94/1, 124, 123/1, 125, 212, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 214, 215, 219, 223, 226, 227, 228, 229/4, 230, 233, 234, 235, 126, 237, 238, 239, 240, 241/2, 243, 244, 246/2, 247, 248 obręb 25;

-         6/4, 77, 78, 79, 82, 86/2, 87, 88, 2/2, 2/1, 4/1, 5/1 obręb 26;

-         190, 191, 189, 192, 193/1, 193/2, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207/1, 207/2, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224/2, 225/1, 226/1, 227/1, 229, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240., 241, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 135, 134, 133, 132, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94/2, 94/1, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84/2, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77/3, 76/1, 75, 74/1, 74/2, 73, 72, 71, 70, 69/2, 69/1, 68, 67, 66/2, 66/4, 65, 64, 63 obręb 29;

-         22/5, 23/3, 26, 36/1, 37, 40, 41, 42, 46, 59, 60, 61, 62, 68, 73, 74, 119/2, 119/3, 290/20 obręb 30;

-         37, 36/2, 36/1, 34/3, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 35 obręb 34;

-         232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249 obręb 28.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).