O przebudowie ul. Jeżynowej z mieszkańcami

20 września 2016


W poniedziałek, 19 września br. w budynku należącym do OSP Bogwidzowy odbyło się spotkanie władz miasta, przedstawicieli firmy projektowej i mieszkańców przygotowywanej do gruntownej przebudowy ulicy Jeżynowej.

Zebranym przedstawiono szczegółową koncepcję planowanych zmian (chodniki, szerokość pasa drogowego, odwodnienie) oraz zachęcono do dyskusji. Zebrani zadawali pytania, które miały rozwiać ich wątpliwości związane z zakładaną przebudową.

Najwięcej wątpliwości budziła sprawa pozyskania przez miasto prywatnych gruntów pod inwestycję.

- Około trzech miesięcy wcześniej odbyło się pierwsze spotkanie z mieszkańcami, podczas którego zapowiedziano, iż zostanie przygotowana koncepcja rozbudowy pasa drogowego. Żeby  ją wykonać zgodnie z przepisami i warunkami technicznymi drogi i jej usytuowania to trzeba będzie pozyskać grunty prywatne pod pas drogowy. Mieszkańcy mogli zapoznać się indywidualnie z projektem -  jak będzie przebiegać droga w części ich działki. Wcześniejsze ustalenia mówiły o tym, iż części swoich działek mieszkańcy udostępnią nieodpłatnie – zauważa wiceprezydent Jacek Belka.

Podczas spotkania okazało się, że nie wszyscy z mieszkańców  wyrazili zgodę na oddanie swoich gruntów.

- Będziemy jeszcze prowadzić z nimi rozmowy. Warto jednak podkreślić, że pozostali mieszkańcy byli  bardzo przychylnie nastawieni do zaprezentowanej koncepcji. Aby inwestycja mogła być zrealizowana, potrzebna jest zgoda wszystkich mieszkańców – dodaje wiceprezydent Belka.

Władze miasta mają nadzieję, że porozumienie z mieszkańcami ul. Jeżynowej jest możliwe, dzięki czemu inwestycja zaplanowana na lata 2017 – 2018 będzie zrealizowana.

- Chcielibyśmy, aby ulica Jeżynowa wyglądała tak, jak powinna wyglądać każda ulica w mieście. Obecnie pas drogowy jest zbyt wąski, ale mam nadzieję, że przy współpracy projektantów i mieszkańców dojdziemy do porozumienia. W najbliższym czasie pracownicy urzędu miasta będą docierali do mieszkańców, w celu podpisania porozumień o przekazanie gruntów pod inwestycje. Jeżeli nie będzie żadnych przeszkód, wówczas przystąpimy do sporządzenia projektu budowlanego – podkreśla prezydent Jarosław Ferenc.

Galeria