O historii papieru w muzeum

12 września 2016


W minionym tygodniu w Muzeum Regionalnym im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku odbyło się otwarcie wystawy „DZIEJE PAPIERU I PAPIERNICTWA”.

Jan Bałchan – kierownik Działu Papiernictwa z Muzeum w Dusznikach Zdroju opowiedział o ekspozycji. Szczegółowo omówił dzieje powstawania papieru. Natomiast Przemysław Solawa przeprowadził warsztaty z własnoręcznego czerpania papieru. Dzieci z ogromną przyjemnością uczestniczyły w zajęciach. Każdy z uczestników otrzymał samodzielnie wykonany przez siebie arkusz papieru.

Ekspozycja ma na celu upowszechnianie wiedzy o papierze, jego historii, znaczeniu dla rozwoju cywilizacji i kultury oraz roli we współczesnym świecie. Wystawa skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży, ale także do wszystkich grup wiekowych.

Układ stanowisk pomyślany jest tak, aby odwiedzający rozpoczęli od poznania materiałów i surowców papierniczych, a następnie przeszli drogę wytwarzania papieru – część praktyczna (własnoręczne czerpanie papieru – każdy uczestnik może wykonać samodzielnie arkusz papieru). Na wystawie zobaczymy także m.in. przedwojenne wzorniki papierów oraz wydawnictwa bibliofilskie. Zaprezentowana jest również zabytkowa aparatura badająca wybrane cechy papieru, a uwagę zwiedzających przyciągną obiekty artystyczne wykonane techniką kolażu w masie papierniczej.

Ekspozycja będzie prezentowana do 6 listopada 2016 r.

Info: Muzeum Regionalne