O bezpieczeństwie w mieście z lokalnymi mediami

18 października 2016


Prezydent Miasta Radomsko Jarosław Ferenc wraz z zastępcą Komendanta Komendy Powiatowej Policji mł. Insp. Dariuszem Szulcem rozmawiali dziś z dziennikarzami lokalnych mediów na temat podjętych działań, w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Radomska.

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami prezydent Radomska Jarosław Ferenc realizuje działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w naszym mieście. Podczas dzisiejszej konferencji prezydent przedstawił to co już udało się zrealizować i to co zostanie wykonane w najbliższym czasie. Mówił także o zacieśnieniu współpracy z radomszczańską policją.

Piesze patrole ponadnormatywne

Zgodnie z porozumieniem zawartym między Miastem Radomskiem a Komendą Powiatową Policji w Radomsku funkcjonują w mieście policyjne patrole ponadnormatywne finansowane z budżetu miasta w kwocie 264 tys. złotych. Dzięki dobrej współpracy, którą miasto podjęło z policją patrole ponadnormatywne zwiększą swoją efektywność.

- Jestem po kilku rozmowach z komendantem i doszliśmy do porozumienia, aby patrole po pierwsze były piesze, a po drugie skupiały się w miejscach wskazanych przez mieszkańców miasta Radomska, gdzie dochodzi do zagrożeń. Podczas wtorkowych przyjęć interesantów, mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali potrzebę większej kontroli w różnych częściach miasta, np. przy placach zabaw, boiskach, skateparku czy w rejonie ul. 11-go Listopada i Reymonta. Mieszkańcy prosili także, aby zwracać uwagę na drobne wykroczenia, które są nagminne, a przez to bardzo uciążliwe. Chodzi przede wszystkim o przypadki wandalizmu, zakłócania spokoju ciszy nocnej czy picia alkoholu oraz obecności osób nietrzeźwych pod sklepami w parkach czy nawet w blokowych klatkach schodowych - wyjaśnia prezydent Ferenc. - Wszystkie uwagi mieszkańców zostały przekazane komendantowi policji - dodaje.

Władze Radomska w kwestii poprawy bezpieczeństwa robią naprawdę bardzo dużo. Świadczy o tym chociażby kwota, jaka jest zabezpieczona w budżecie na patrole ponadnormatywne. Doceniamy to i traktujemy samorząd jako poważnego partnera do tworzenia bezpieczeństwa w mieście. Przychylimy się do prośby prezydenta, aby było więcej patroli pieszych. Pragniemy, aby zwiększało się poczucie bezpieczeństwa mieszkańców – podkreśla mł. insp. Dariusz Szulc.

Internetowy komunikator o zagrożeniach

Na stronie internetowej Miasta Radomska radomsko.pl został uruchomiony tzw. pasek zagrożeń, czyli komunikator, który będzie zawiadamia ł mieszkańców o bieżących zagrożeniach np. meteorologicznych, ale także o wszelkiego rodzaju awariach czy zagrożeniach związanych z komunikacją.  Pasek będzie pojawiał się pod menu głównym w różnych kolorach w zależności od stopnia zagrożenia: zielonym (1 stopnia), żółtym (II stopnia), pomarańczowym (III stopnia) i czerwonym (IV stopnia). Komunikator będzie się pojawiał tylko w przypadku zaistnienia zagrożenia, gdy zagrożenia nie ma, nie ma także paska na stronie.

Pasek jest obsługiwany przez pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku.

Samorządowy Informator SMS

To system powiadamiania o zagrożeniach meteorologicznych, awariach oraz wydarzeniach kulturalnych.
Informator SMS co prawda nie jest rzeczą nową, ale chcemy przypomnieć mieszkańcom, że taki system powiadomień istnieje, i że w prosty sposób można z niego skorzystać. Ponadto chcemy zaktualizować bazę numerów. Z informacji przekazanych przez firmę obsługującą ten system wynika, że około 50 procent numerów w bazie jest nieaktywnych. Wynika to z tego, że część z użytkowników zmieniła numer telefonu, wyjechała, czy numer był na kartę. Dlatego chcemy tę bazę numerów zaktualizować, aby komunikaty przychodziły do osób, które rzeczywiście chcą z systemu korzystać.

Zapraszamy wszystkich chętnych użytkowników do rejestracji swojego numeru.

Aby otrzymywać powiadomienia wystarczy wysłać SMS o treści Tak.era02 pod numer 661 000 112 (koszt według taryfy operatora).