Nowy parking przy ulicy Piastowskiej

2 stycznia 2018


Zakończono prace związane z budową parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Piastowskiej 17-19. Dzięki realizacji inwestycji powstało 60 nowych miejsc postojowych.

Zakres prac budowlanych obejmował między innymi wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, drogi manewrowej, miejsc postojowych, dojazdów oraz chodnika. Ponadto wykonano regulację pionową urządzeń infrastruktury podziemnej, kanalizację deszczową odwodniającą parking, a także wyznaczono stałą organizację ruchu w postaci oznakowania pionowego i poziomego.