Nowoczesna kompostownia oddana do użytku

10 grudnia 2015


Nowoczesną kompostownię odpadów biodegradowalnych oddało do użytku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Radomsku. Kompostownia działa w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w tzw. Jadwinówce.

Budowa trwała kilka miesięcy, a kosztowała ponad 12 milionów złotych. Zamknięte kompostowanie oraz zamontowany system specjalnych biofiltrów mają zapobiec wydostawaniu się poza obiekt nieprzyjemnych zapachów. Uruchomienie kompostowni na składowisku było warunkiem utrzymania przez nie statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Na inwestycję spółka pozyskała preferencyjny kredyt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi, którego spłata może być nawet w połowie umorzona.