Nowe taryfy za wodę i ścieki

7 czerwca 2018


Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy miasta Radomska na okres najbliższych trzech lat. 

To efekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Teraz funkcję regulatora cen pełni nowa instytucja Wody Polskie, ustanowiona zapisami Prawa wodnego, które po nowelizacji spełnia warunki unijnej Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Przez najbliższy rok (od 12 czerwca 2018 r. do 11 czerwca 2019 r.) radomszczanie będą płacić 3,29 zł z metr sześcienny (dotychczas 2,85 zł). W kolejnym roku cena ta wzrośnie do 3,34 zł, a od 12 czerwca 2019 r. do 11 czerwca 2020 r. będzie wynosić – 3,38 zł. W tych samych okresach za metr sześcienny ścieków radomszczanie zapłacą odpowiednio – 6,07 zł przez rok (dotychczas 4,46 zł) i 6,09 zł przez kolejne dwa lata. Radomszczańskie stawki są niższe od tych w okolicznych miastach.

Nowe taryfy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. opracowało zgodnie z „Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków", „Ustawą Prawo Wodne” oraz ministerialnymi rozporządzeniami o zbiorowym zaopatrzeniu i w spawie jednostkowych stawek.

Z treścią nowej taryfy można się zapoznać w siedzibie Spółki przy ul. Stara Droga 85 i w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Krzywej 12, pobrać ją ze strony PGK bądź tutaj.