Nowa nakładka na Ściegiennego

12 lipca 2017


Od rana trwają prace w pasie drogowym ul. Ściegiennego, znikną nierówności, które powstały podczas budowy ciepłociągu.

Obecnie trwa ostatni etap remontu ulicy. Kładziona jest nakładka ścieralna na długości 400 metrów bieżących. Biorąc pod uwagę komfort mieszkańców korzystających z ulicy Ściegiennego oraz względy ekonomiczne zdecydowano się na odtworzenie nawierzchni jezdni nie tylko w śladzie po pracach ciepłowniczych, ale na całej szerokości ulicy.

Prace na ulicy Ściegiennego polegały na uzupełnieniu masą wiążącą ubytków powstałych przy pracach ciepłowniczych, wyregulowaniu infrastruktury (włazy studzienek kanalizacyjnych) oraz częściowej regulacji krawężników.