Nie ma chętnych w konkursie na dziennego opiekuna - rusza drugi nabór

19 lipca 2016


Informacja dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wybór dziennego opiekuna

Prezydent Miasta Radomsko informuje, że otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 24 czerwca 2016 roku, którego przedmiotem był wybór dziennego opiekuna na okres od dnia 1 września 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, nie został rozstrzygnięty ze względu na brak ofert konkursowych.

W związku z powyższym Prezydent Miasta Radomsko w dniu 20 lipca 2016 roku ogłosi ponownie konkurs mający na celu wybór dziennego opiekuna na okres od dnia 1 września 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.