Napisz opowiadanie fantasy i weź udział w konkursie im. Krystyny Kwiatkowskiej

3 października 2016


Dom Literatury w Łodzi, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku zapraszają do wzięcia udziału w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Opowiadanie Fantasy im. Krystyny Kwiatkowskiej.

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Radomsko.

Celem konkursu jest upamiętnienie twórczości prozatorskiej i poetyckiej oraz postaci radomszczanki Krystyny Kwiatkowskiej (1953–2005).

Prace konkursowe – opowiadania fantasy o długości nieprzekraczającej 10 stron znormalizowanego maszynopisu, napisane w języku polskim należy sporządzić w 3 egzemplarzach w postaci wydruków w formacie A4, o rozmiarze czcionki 12 punktów i przesyłać do 20 października 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku
ul.Narutowicza 4
97–500 Radomsko
Z dopiskiem na kopercie: „Kwiatkowska”

Nadesłane opowiadania nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani opublikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.

Regulamin konkursu