Najlepszy budżet od lat

21 grudnia 2017


Podczas dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej w Radomsku podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok. Zdaniem prezydenta oraz większości radnych jest to najlepszy budżet od wielu lat.

Łączna kwota planowanych dochodów wynosi 178  209 961,34 złotych.
Łączna kwota planowanych wydatków wynosi  194 671 784,84 złotych.

Miasto Radomsko w 2018 roku przeznaczyło najwyższe od lat środki na inwestycje - ponad 27 mln 353 tys. złotych.
W budżecie na 2018 rok zaplanowano do realizacji wiele ważnych inwestycji zlokalizowanych na terenie całego miasta. Są to zadania nie tylko z zakresu inwestycji drogowych, ale także z dziedziny sportu i rekreacji oraz ochrony środowiska.

Oto najważniejsze z nich:
- przebudowa ul. 11 Listopada w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika,
- przebudowa pasa drogowego na skrzyżowaniu ul. Starowiejskiej i Partyzanckiej,
- przebudowa ul. Marii Skłodowskiej-Curie,
- budowa chodnika przy ul. Wymysłowskiej i Chabrowej,
- rewitalizacja centrum Radomska etap I.  Przebudowa ul. Reymonta od Placu 3 Maja do ul. Żeromskiego,
- rozbudowa ul. Dobrej etap I,
- rozbudowa ul. Stara Droga etap I,
- budowa skweru przy ul. Piastowskiej 17-19,
- budowa budynku wielorodzinnego przy ul. św. Rozalii,
- rozbudowa PP nr 10,
- budowa kompleksu boisk sportowych przy ZSG nr 2,
- rewaloryzacja Parku Świętojańskiego etap II,
- rewitalizacja parków przy ul. Sierakowskiego i Reymonta,
- budowa nowej trybuny na Stadionie Miejskim przy ul. Brzeźnickiej,
- rozpoczęcie budowy kompleksu obiektów sportowo rekreacyjnych (basen),
- wymiana taboru autobusów miejskich na pojazdy niskoemisyjne oraz rozwój inteligentnych systemów transportowych w Radomsku,
- dotacje dla mieszkańców na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne.