Najaktywniejszy czytelnik

29 czerwca 2016


W konkursie trwającym od 02.01.2016 do 31.05.2016 r. w Oddziale dla dzieci oraz czterech filiach bibliotecznych wzięło udział 157 czytelników, którzy łącznie przeczytali 4336 książek.

Uczestnicy podzieleni zostali na trzy kategorie wiekowe:

I kategoria od 7 do 9 lat – 52 uczestników,

II kategoria od 10 do 12 lat – 60 uczestników,

III kategoria od 13 do 16 lat – 45 uczestników.

  • Laureaci kategorii od 7 do 9 lat:

I miejsce – Wiktor Majdzik – Oddział dla dzieci

I miejsce – Dominika Dziwińska – Filia nr 1

I miejsceZuzanna Kubiczek – Filia nr 1

I miejscePaweł Urban – Taraszkiewicz – Filia nr 2

I miejsceAntoni Zygma – Filia nr 3

I miejsceMaria Kowalczyk – Filia nr 4

II miejsce – Wiktor Gonera – Oddział dla dzieci

II miejsce – Dawid Kancerek - Filia nr 1

II miejsce – Zofia Urban – Taraszkiewicz – Filia nr 2

II miejsce – Piotr Wojtasiński – Filia nr 3

II miejsce – Maja Bartoń – Filia nr 4

III miejsce Krzysztof Wtorkowski – Oddział dla dzieci

III miejsce – Kacper Szcześniak – Filia nr 2

III miejsce – Dominika Bareła – Filia nr 3

IV miejsce Szymon Wtorkowski – Oddział dla dzieci

V miejsce – Julia Depta – Oddział dla dzieci

VI miejsce - Maciej Buliński – Oddział dla dzieci

  • Wyróżnienia przyznano:

Filipowi Makowskiemu – Oddział dla dzieci

Zuzannie Witkowskiej – Oddział dla dzieci

Filipowi Winklerowi – Oddział dla dzieci

Annie Starczyk – Oddział dla dzieci

Sandrze Dyle – Filia nr 1

Aleksandrze Grzybowskiej – Filia nr 2

Aleksandrze Wojtasińskiej – Filia nr 3

Antoniemu Bałdysowi – Filia nr 4

Milenie Kaweckiej – Filia nr 4

Weronice Poteralskiej – Filia nr 4

 

  • W I kategorii wiekowej laureaci przeczytali 1281 książek
  • Laureaci kategorii od 10 do 12 lat:

I miejsce – Natalia Gonera – Oddział dla dzieci

I miejsce – Laura Majchrowska – Filia nr 1

I miejsce – Oliwia Gała – Filia nr 2

I miejsce – Wojciech Woźniak – Filia nr 3

I miejsce - Julia Trojanowska – Filia nr 4

II miejsce – Natalia Rak – Oddział dla dzieci

II miejsce – Jakub Dziwiński – Filia nr 1

II miejsce – Julia Dziuba – Filia nr 2

II miejsce – Filip Drogosz – Filia nr 3

II miejsce – Szymon Ryszka – Filia nr 4

III miejsce – Milena Tomalka – Oddział dla dzieci

III miejsce – Roksana Kancerek – Filia nr 1

III miejsce – Wiktoria Awena – Filia nr 2

III miejsce – Oliwier Szczerbiński – Filia nr 2

III miejsce – Karolina Stępień – Filia nr 3

III miejsce – Michał Nitecki – Filia nr 4

IV miejsce – Weronika Wtorkowska – Oddział dla dzieci

V miejsce – Patryk Olczyk – Oddział dla dzieci

  • Wyróżnienia przyznano:

Karinie Troszczyńskiej – Oddział dla dzieci

Barbarze Plucińskiej – Oddział dla dzieci

Natalii Starczyk – Oddział dla dzieci

Julii Knaś – Filia nr 1

Wiktorii Grzejszczak – Filia nr 1

Magdalenie Szcześniak – Filia nr 2

Wiktorii Szcześniak – Filia nr 2

Julii Kisiołek – Filia nr 4

Wiktorii Nogaj – Filia nr 4

  • W II kategorii wiekowej laureaci przeczytali 1339 książek
  • Laureaci w kategorii od 13 do 16 lat:

I miejsce – Piotr Kempa – Oddział dla dzieci

I miejsce – Jakub Szczerbiński – Filia nr 2

I miejsce – Szymon Kaczmarczyk – Filia nr 3

I miejsce – Angelika Dziegieć – Filia nr 4

II miejsce – Natalia Knysz – Oddział dla dzieci

II miejsce – Julia Przybyła – Filia nr 2

II miejsce - Malwina Szcześniak – Filia nr 2

II miejsce – Piotr Kaczmarczyk – Filia nr 3

III miejsce – Katarzynia Kuder – Oddział dla dzieci

III miejsce – Aleksandra Stępień – Filia nr 3

IV miejsce – Sandra Rak – Oddział dla dzieci

V miejsce Kamila Ostrowska – Oddział dla dzieci

VI miejsce - Milena Dąbrowska – Oddział dla dzieci

 

  • Wyróżnienia przyznano:

Mateuszowi Patalanowi – Oddział dla dzieci

Agacie Klimczyk – Oddział dla dzieci

Zuzannie Konopce – Filia nr 1

Julianowi Wróblewskiemu – Filia nr 1

Marcie Konopce – Filia nr 1

Mikołajowi Niteckiemu – Filia nr 4

Klaudii Kaweckiej – Filia nr 4

 

  • W III kategorii wiekowej laureaci przeczytali 816 książek

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 22 czerwca 2016 r. o godz. 16.00 w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku, ul. Narutowicza 4.