Nabór wniosków o przyznanie środków na wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy

23 marca 2017


Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Wnioski o środki na doposażenie lub wyposażenie miejsca pracy przyjmowane będą w okresie od 3 do 12 kwietnia 2017 r. w biurze podawczym urzędu (sala obsługi klientów).

Pracodawcy, którzy chcieliby stworzyć miejsce pracy dla osoby bezrobotnej, mogą ubiegać się o środki na wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy. Środki przyznawane będą dla pracodawców prowadzących działalność na terenie powiatu radomszczańskiego. Maksymalna kwota o jaką można wnioskować w 2017 r. to 24 tys. złotych.

Planowane środki na doposażenie lub wyposażenie miejsca pracy realizowane będą w ramach środków Funduszu Pracy.
Regulamin oraz aktualny wniosek dot. wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy dostępne są na stronie internetowej www.pup-radomsko.pl w zakładce Dla pracodawców/ Wyposażenie lub doposażenie oraz w siedzibie urzędu (ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko- Referat Programów Rynku Pracy, pokój nr 12. Szczegółowe informacje można uzyskać również dzwoniąc pod nr tel. 44 683 73 56 do 58 wew. 38.