Nabór słuchaczy kursów językowych i komputerowego w ramach BO

2 lutego 2017


W ramach 2. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku i realizacji zwycięskich projektów "Podnoszenie kompetencji językowych seniorów" oraz  "Seniorzy otwarci na świat – Edukacja komputerowa osób starszych" Miasto Radomsko ogłasza nabór słuchaczy na:

Kurs języka angielskiego
Kurs języka niemieckiego
Kurs komputerowy

Warunki, które muszą być spełnione przez słuchacza:

  • ukończony 50. rok życia
  • zameldowanie na terenie miasta Radomska
  • chęć czynnego uczestnictwa w zajęciach

Ilość miejsc:
Język angielski – 4 grupy po 15 miejsc
Język niemiecki – 2 grupy po 15 miejsc
Kurs komputerowy – 3 grupy po 15 miejsc

Planowane jest utworzenie grup według różnych stopni zaawansowania.
Zajęcia w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla każdej z grup prowadzone będą w Muzeum Regionalnym im. S. Sankowskiego w Radomsku oraz w Zespole Szkół Elektryczno - Elektronicznych w Radomsku.

Dokładny harmonogram zajęć zostanie podany po utworzeniu grup.

Zajęcia odbywać się będą w roku 2017 z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej.

Zapisy, za okazaniem dowodu osobistego,  prowadzone są w Urzędzie Miasta Radomska - Wydział Edukacji i Kultury pok. 211 - w godzinach pracy Urzędu w dniach 6 - 17 lutego 2017r.

 Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!