Nabór do Miejskiej Rady Sportu

23 stycznia 2019


W związku z upływem kadencji Miejskiej Rady Sportu Prezydent Miasta Radomska serdecznie zaprasza przedstawicieli klubów sportowych oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta, które realizują zadania z zakresu kultury fizycznej na spotkanie organizacyjne.

Celem spotkania będzie wybór pięciu przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe w nowej kadencji Miejskiej Rady Sportu.

Spotkanie odbędzie się w dniu 25 stycznia 2019 r. (piątek) o godz. 14.30 w budynku Urzędu Miasta, ul. Tysiąclecia 5, sala 105 (I piętro).

Kolejnym etapem ustalenia składu Miejskiej Rady Sportu nowej kadencji będzie wybór 5 przedstawicieli spośród nauczycieli wychowania fizycznego szkół z terenu miasta Radomska. Spotkanie nauczycieli zorganizowane zostanie w przyszłym tygodniu. O dokładnym terminie dyrektorzy szkół zostaną poinformowani pisemnie.