Nabór do komisji, która oceni oferty organizacji

21 grudnia 2015


Jeszcze tylko do środy, 23 grudnia br. organizacje pozarządowe działające na terenie Radomska mogą zgłaszać przedstawicieli do komisji, która oceni oferty organizacji zgłoszone do otwartego konkursu na realizację zadań publicznych.

Komisję powoła prezydent miasta. Praca w niej jest nieodpłatna i członkom nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

Komisja konkursowa:

  • dokona oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym, zgodnie z zasadami konkursu,
  • zaopiniuje ocenione oferty,
  • zarekomenduje oferty prezydentowi miasta.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy do 23 grudnia 2015 roku do godziny 15:30 w urzędzie miasta. Zgłaszający powinien wypełnić formularz (dostępny poniżej lub w siedzibie urzędu - ul. Tysiąclecia 5, pokój 208).

Informacji udziela Wioletta Marcinkowska – Koordynator ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - nr tel. 44/685-44-84.

Tu do pobrania formularz zgłoszenia