Na Wymysłówku powstaje Park Wypoczynkowo-Rekreacyjny

9 lipca 2019


Przy tężni na Wymysłówku powstaje Park Wypoczynkowo-Rekreacyjny.

W ramach projektu powstaje strefa wypoczynku otoczona zielenią, natomiast druga część parku przeznaczona jest pod rekreację. Wyposażona będzie w strefę street workout oraz gier zewnętrznych - tenis stołowy i szachy. Park wypoczynkowo-rekreacyjny to przede wszystkim możliwość odpoczynku i aktywnej rekreacji w bliskiej lokalizacji istniejącej już tężni.