Na jakim etapie są prace zwycięskich projektów?

30 marca 2017


Projekty przekazane do realizacji w ramach 2. edycji Budżetu Obywatelskiego w Radomsku w 2017 roku


Obszar 1

Tytuł projektu: "Zaprojektowanie i budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy ulicy Przedborskiej 141"

Lokalizacja projektu: Radomsko, ul. Przedborska 141

Kwota: 112.499,65 zł

Faza realizacji: Do dnia 31.03.2017 r. ma nastąpić zakończenie prac projektowych - Firma KONTUR Marcin Ściubak Żytno.

Obszar 1

Tytuł projektu: "Piknik integracyjny mieszkańców miasta"

Lokalizacja projektu: Radomsko, ul. Przedborska 192

Kwota: 19.300 zł

Faza realizacji: Odbyły się rozmowy z pomysłodawcą projektu p.Elżbietą Ziółkowską, ustalono termin spotkania integracyjnego na dzień 02.09.2017 r.

Obszar 1

Tytuł projektu: "Siłownia zewnętrzna oraz plac zabaw przy ulicy Wilsona - Chłodna"

Lokalizacja projektu: Radomsko, róg ulic Wilsona i Chłodnej

Kwota: 37.860 zł

Faza realizacji: Do dnia 31.03.2017 r. ma nastąpić zakończenie prac projektowych - Firma KONTUR Marcin Ściubak Żytno.

Obszar 1

Tytuł projektu: "Siłownia zewnętrzna Aktywne Śródmieście"

Lokalizacja projektu: Radomsko, ul. Skoczyńskiego przy ZSG nr 5

Kwota: 49.600 zł

Faza realizacji: Do dnia 31.03.2017 r. ma nastąpić zakończenie prac projektowych - Firma KONTUR Marcin Ściubak Żytno.

Obszar 1

Tytuł projektu: "Podnoszenie kompetencji językowych seniorów"

Lokalizacja projektu: Urząd Miasta w Radomsku, ul.Tysiąclecia 5

Kwota: 13.450 zł

Faza realizacji: Projekt jest w trakcie realizacji. Rozpoczął się w dniu 13.03.2017 r. i będzie trwał do końca roku kalendarzowego.

Obszar 2

Tytuł projektu: "Zaprojektowanie i budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem przy ulicy Torowej"

Lokalizacja projektu: Radomsko, ul. Torowa

Kwota: 112.390 zł

Faza realizacji: Do dnia 14.04.2017 r. ma nastąpić zakończenie prac projektowych oraz zgłoszenie dokumentacji projektowej do Starostwa Powiatowego w Radomsku - Firma INVEST Grzegorz Piwnik Radomsko.

Obszar 2

Tytuł projektu: "Siłownia pod chmurką"

Lokalizacja projektu: Radomsko, ul. Torowa

Kwota: 63.800 zł

Faza realizacji:  Do dnia 31.03.2017 r. ma nastąpić zakończenie prac projektowych - Firma KONTUR Marcin Ściubak Żytno.

Obszar 2

Tytuł projektu: "Grill Miejski przy Wielorybku"

Lokalizacja projektu: Radomsko, ul. Jagiellońska

Kwota: 29.000 zł

Faza realizacji:  W dniu 17.03.2017 r. odbyło się spotkanie z pomysłodawcą projektu p. Mikołajem Chrząstkiem, który zaakceptował wybrane urządzenia (ławki, grile, kosze). Obecnie trwają konsultacje dotyczące uszczegółowienia miejsca realizacji.

Obszar 3

Tytuł projektu: "Fontanna Multimedialna I"

Lokalizacja projektu: Radomsko, ul. Armii Krajowej, Park Solidarności

Kwota:112.000 zł

Faza realizacji: Do 31 marca 2017 r. ma być przygotowane zamówienie publiczne i rozesłane do firm. Projekt na zasadzie: zaprojektuj i wybuduj.

Obszar 3

Tytuł projektu: "Plac zabaw z zestawem do ćwiczeń dla dorosłych"

Lokalizacja projektu: Radomsko, ul.Śląska

Kwota:112.301 zł

Faza realizacji: Do dnia 31.03.2017 r. ma nastąpić zakończenie prac projektowych - Firma KONTUR Marcin Ściubak Żytno.

Obszar 3

Tytuł projektu: "Pomost dla pokoleń"

Lokalizacja projektu: Radomsko, ul. Ks. Kościowa 2

Kwota: 9.900 zł

Faza realizacji: Odbyła się rozmowa z pomysłodawcą projektu p.Anną Kowalczyk, ustalono szczegóły spotkania integracyjnego.

Obszar 3

Tytuł projektu: "Seniorzy otwarci na świat. Edukacja komputerowa osób starszych"

Lokalizacja projektu: Radomsko, Budynek ZSEE, ul. Narutowicza 12

Kwota: 11.200 zł

Faza realizacji: Projekt jest w trakcie realizacji. Rozpoczął się w dniu 13.03.2017 r. i będzie trwał do końca roku kalendarzowego.

Obszar 4

Tytuł projektu: "Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Bogwidzowy"

Lokalizacja projektu: Radomsko, Budynek OSP, ul. Przemysłowa 15

Kwota: 39.397 zł

Faza realizacji: W chwili obecnej trwają rozpoznania cenowe sprzętu.  Doposażenie OSP Bogwidzowy obejmować będzie zakup między innymi: pilarki ratowniczej, zapory przeciwpowodziowej, środków ochrony osobistej strażaka, agregatu prądotwórczego, drabiny teleskopowej, motopompy do szlamu, namiotu ratowniczego.

Obszar 4

Tytuł projektu: "Kreatywny plac zabaw i rekreacji"

Lokalizacja projektu: Radomsko, ul. Brzeźnicka 149

Kwota: 106.900 zł

Faza realizacji: Do dnia 31.03.2017 r. ma nastąpić zakończenie prac projektowych - Firma KONTUR Marcin Ściubak Żytno.

Obszar 4

Tytuł projektu: "Wolny czas spędzamy aktywnie, radośnie i zdrowo – świetlica rekreacyjna dla juniora i seniora"

Lokalizacja projektu: Radomsko, Budynek OSP, ul. Przemysłowa 15

Kwota: 55.804 zł

Faza realizacji: Termin realizacji zadania od 24.04.2017 r. do końca roku.

Obszar 4

Tytuł projektu: "Plac rekreacji ruchowej - siłownia"

Lokalizacja projektu: Radomsko, ul. Brzeźnicka 149

Kwota: 107.600 zł

Faza realizacji: Do dnia 31.03.2017 r. ma nastąpić zakończenie prac projektowych - Firma KONTUR Marcin Ściubak Żytno.