Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku apeluje

5 maja 2016


Muzeum regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku apeluje do mieszkańców powiatu radomszczańskiego oraz instytucji kultury, dyrekcji i nauczycieli szkół  oraz organizacji społecznych działających na terenie gmin.

W ramach narodowego programu ochrony niematerialnych wartości dziedzictwa kulturalnego Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku rozpoczęło opracowywanie rekonstrukcji ubiorów ludowych regionu radomszczańskiego. Sąsiednie regiony etnograficzne (sieradzki, piotrkowski, częstochowski, kielecki, krakowski) posiadają już publikacje monografii tradycyjnych ubiorów. W naszym regionie jeszcze nie przeprowadzono odpowiednich badań, a w dotychczasowych publikacjach występują tylko nikłe wzmianki o ubiorach ludowych.

       Pamiętajmy, że autentyczny strój ludowy jest dokumentem tożsamości regionalnej, a tym samym narodowej, powinien więc podlegać ścisłej ochronie jak najcenniejsze zabytki kultury polskiej.

W chwili obecnej najważniejszym zadaniem jest poznanie aktualnego stanu zachowania ubiorów tradycyjnych, odnalezienie jak najwięcej przykładów kompletów ubiorów lub chociażby części, elementów i fragmentów (np. pasiaków, czepców, spencerków , kabatów,  gorsetów, lnianych samodziałowych portek, koszul itd.), nawet uszkodzonych. Raport tkacki samodziałowego pasiaka, jego kolorystyka jest ważnym dokumentem lokalnych upodobań estetycznych ludowych tkaczek. Niejednokrotnie posiada walor dzieła sztuki. Nawet fragment haftu, koronki (np. kołnierzyka) pozwoli odtworzyć cały przedmiot. Ogromnie ważna jest możność rozpoznania kroju poszczególnych części strojów dziewczęcych, kobiecych, męskich, codziennych, odświętnych, letnich, zimowych itd. Fundamentalnym źródłem są fotografie rodzinne, ślubne, okolicznościowe.

Ufamy, że dzięki zaangażowaniu społeczeństwa naszego powiatu pozyskamy przedmioty oraz materiały ilustracyjne, które wzbogacą zbiory naszego Muzeum i przyczynią się do opracowania  publikacji, która  utrwali wiedzę o kulturalnym dorobku minionych pokoleń i pomoże wykonać stroje dla potrzeb zespołów folklorystycznych, śpiewaczych, szkolnych itd.

Wszelkie informacje o znalezionych zabytkach, fotografiach, wykonawcach strojów tradycyjnych prosimy zgłaszać do Muzeum Regionalnego w Radomsku.

E-MAIL: etnografia@muzeum.radomsko.pl

TEL. 44 683  56 51

 

Dyrektor

dr Tomasz Nowak

Muzeum Regionalnego

 im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku