mPotęga w PSP nr 7

26 stycznia 2017


Kolejny Raz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 przystąpiła do projektu mPotęga.

Jeszcze w maju ubiegłego roku szkolnego złożyła wniosek, w którym zawarte były cele i zadania przedsięwzięcia. Przeszedł pozytywnie weryfikację komisji i od września projekt grantowy mBanku „Matematyczne podróże małe i duże” był realizowany w placówce. Głównymi jego założeniami były: popularyzacja matematyki w środowisku uczniowskim, pobudzanie: zainteresowań i umiejętności matematycznych, wyobraźni i abstrakcyjnego myślenia, ale również aktywowanie rodziców do wspomagania procesu edukacyjnego dzieci.

Przez kolejne cztery miesiące wykonywane były określone we wniosku zadania. Jako pierwsze odbyły się warsztaty dla rodziców i uczniów klas czwartych z psychologiem z PPP w Radomsku i pedagogiem szkolnym Tomaszem Mazurem pt. "Jak się uczyć, aby umieć? Style uczenia się". Podczas zajęć uczniowie, pracując w grupach, wskazywali, co im przeszkadza lub pomaga w uczeniu się, następnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami na forum klasy. Wśród trudności uczniowie wymieniali m.innymi: hałas, rozmowy na lekcji, głośną muzykę, zaś jako elementy, które wspomagają proces uczenia się określili m.in.: spokojną muzykę, porządek na biurku, czy pomoc starszej siostry lub rodziców . W drugiej części zajęć uczniowie zapoznali się z prezentacją multimedialną poświęconą "pomocnikom" w nauce - zostali ukierunkowani na to, jakie podejmować działania w codziennym uczeniu się, aby przynosiło efekt. Otrzymali siedem wskazówek, które już od dnia następnego mogli zacząć wdrażać. Na zakończenie warsztatów uczniowie układali rymowanki z trudnymi słowami, które ostatnio poznali, bo jak wiadomo, tworzenie krótkich wierszyków, rymowanek sprzyja procesowi uczenia się. Zajęcia o stylach uczenia się, będą kontynuowane w klasach IV.

Kolejne zadanie projektowe stanowiły rozgrywki logiczne w szachy, warcaby i Blokus. Mistrzem w szachach został Bartek Trajdos, drugie miejsce zajął Krzysztof Wtorkowski - obaj z klasy IVa. Trzecie miejsce zdobyli Weronika Wtorkowska (VIa) i Hubert Grabowski (Vb). Uczniowie ci reprezentowali szkołę w następnych etapach konkursu.

W ramach przedsięwzięcia zorganizowane zostały rozgrywki w warcaby dla klas IV-VI. Wzięło w nich udział 40 uczniów. Były prowadzone najpierw pomiędzy uczniami poszczególnych klas, a potem na poziomie poszczególnych oddziałów ( IV – V – VI). Na koniec turniejowych zmagań został wyłoniony  Warcabowy Mistrz Szkoły. Na poziomie klas czwartych najlepszy był Krzysztof Ćwiek z klasy IV b. W klasach piątych wygrał Hubert Grabowski z klasy V b  a  w klasach  szóstych najlepsza była Martyna Kowalska z klasy VI a.
Mistrzem szkoły  została Martyna Kowalska, wicemistrzami zostali Hubert Grabowski i Krzysztof  Ćwiek.

W ramach projektu odbył się również konkurs rozgrywek w  BLOKUSA. Wzięło w nim udział 36 uczniów z klas IV-VI. Rozgrywki były prowadzone  parami najpierw na poziomie klas, potem oddziałów IV – V – VI a na koniec został wyłoniony mistrz szkoły.

W klasach IV najlepszy był Jan Adamowicz z klasy IV c. W klasach V wygrał Kaźmierczak Kordian  z klasy V c.
Na poziomie klas VI najlepsza była Majchrzak Nikola z klasy VI b.

Aby wyłonić mistrza szkoły osoby, które wygrały w swojej kategorii wiekowej zagrały każdy z każdym :
1 miejsce Kaźmierczak Kordian kl. V c
2 miejsce Majchrzak Nikola kl. VI b
3 miejsce Adamowicz Jan kl. IV c.