Młodzież świętowała Dzień Europy

9 maja 2018


Z okazji Dnia Europy młodzież z Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych oraz z Klubu Europejskiego „Młodzież dla Europy” zorganizowała „Foto-akcję dla Europy” oraz przemarsz przez centrum miasta z transparentami informującymi o wartościach Unii Europejskiej.

Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku bierze udział w programie pn. „Szkoła ambasadorów Parlamentu Europejskiego”, w ramach którego realizowane są różne wydarzenia związane z Unią Europejską. Odbyła się już debata na temat waluty euro, uruchomiony został także Punkt Informacji Europejskiej. Dziś z okazji Dnia Europy młodzież z „Elektryka” oraz z Klubu Europejskiego „Młodzież dla Europy” z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 zorganizowała „Foto-akcję dla Europy” skierowaną do mieszkańców Radomska.

Przed wyjściem do centrum miasta uczniowie odbyli w szkole symulację obrad Parlamentu Europejskiego. Obrady dotyczyły problemu uchodźców. Młodzież podzielona była na frakcje i wymieniała się argumentami. Uczniom w obradach przewodniczyła Agata Roksela z biura poselskiego europosła Jacka Saryusza-Wolskiego.

Po debacie młodzież udała się na Plac 3-go Maja, aby mówić o wartościach jakimi kieruje się Unia Europejska:  wolność, równość, obywatelskość itp. Młodzież przygotowała transparenty z hasłami jak: „Europa domem wielu narodów”, „Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem” czy „Małej ojczyzny, wielkie rodziny”.

Projekt, w którym uczestniczy młodzież trwał rok, obecnie szkoła przygotowuje się do jego podsumowania.