Młodzi radomszczanie od 1 stycznia jeżdżą za darmo

4 stycznia 2018


Darmowa komunikacja miejska dla dzieci i uczniów zainteresowała wielu mieszkańców Radomska. Do 4 stycznia w Urzędzie Miasta Radomska oraz siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego zaktualizowano oraz wyrobiono łącznie blisko 350 kart uprawniających ich do bezpłatnego korzystania z usług MPK.

Przypomnijmy, bilety elektroniczne można aktualizować oraz wyrabiać w urzędzie miasta przy ulicy Tysiąclecia 5 i w siedzibie MPK przy ulicy Narutowicza 59. Program bezpłatnych przejazdów wdrażany będzie do 14 stycznia 2018 roku. Do tego czasu, osoby które nie posiadają aktualnej karty, będą mogły korzystać z bezpłatnych przejazdów na podstawie: ważnej legitymacji szkolnej - uczniowie, oświadczenia opiekuna lub dokumentu tożsamości - dzieci (bezpłatne przejazdy nie obejmują studentów). Po 14 stycznia ulga przysługiwać będzie jedynie na podstawie aktualnego biletu elektronicznego.