Minister Środowiska: Radomsko liderem ekologii

3 lutego 2016


Gospodarka odpadami oraz regulacja rzeki Radomki i zapobieganie podtopieniom to główne tematy wizyty ministra Środowiska, profesora Jana Szyszko w Radomsku.
Pan minister przyjechał do naszego miasta na zaproszenie prezydenta miasta Wiesława Kamińskiego oraz Pani poseł Anny Milczanowskiej. Podczas rozmów z władzami miasta, a także na spotkaniu z dziennikarzami nasz gość podkreślił, że zastosowane w Radomsku rozwiązania dotyczące zbiórki odpadów i ich przetwarzania zasługują na uznanie. Bardzo wysoko ocenił także prowadzone przez radomszczańskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej składowisko unieszkodliwiania odpadów w Płoszowie. Podczas wizytacji naszego ZUOK podkreślił, że ta nowoczesna i świetnie zorganizowana instalacja mogłaby się znakomicie sprawdzić w programie pilotażowym jaki przygotowuje Ministerstwo Środowiska.
Za bardzo ważne uznał konieczność wsparcia samorządu zarówno w działaniach zapobiegających podtopieniom, jak też zmierzających do realizacji ważnych inwestycji drogowych w społecznie akceptowanym wariancie.
Po południu, w Miejskiej Bibliotece Publicznej minister Jan Szyszko spotkał się z przedstawicielami Lasów Państwowych z naszego regionu oraz z mieszkańcami Radomska. Poruszone zostały tematy dotyczące zarówno projektów realizowanych dla Polski przez obecny rząd, jak też sprawy ważne dla rozwoju naszego miasta.Minister Środowiska prof. Jan Szyszko odwiedził dziś Radomsko. - Jestem pod wrażeniem osiągnięć miasta w zakresie kultury współżycia ze środowiskiem, dokładnie w zakresie gospodarowania odpadami. Procent odzysku jest rekordowo duży, zdecydowanie wyższy niż średnia w Polsce. Znam także problem Radomska związany z rzeką i podtopieniami. Uważam, że najwyższy czas go wspólnie rozwiązać - mówił minister.

Szef resortu środowiska odwiedził Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie. O Radomsku rozmawiał z poseł Anną Milczanowską i prezydentem miasta Wiesławem Kamińskim. Spotkał się również z dziennikarzami.