Mikrowsparcie trafi do NGO z powiatu radomszczańskiego

5 marca 2018


Ogłoszono laureatów konkursu organizowanego przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS pt. "OWES na lepszy start - Region. Edycja 2018 dla subregionu III". Mikrowsparcie trafi łącznie do 14 laureatów, w tym aż do 5 z regionu radomszczańskiego.

Lista laureatów radomszczańskich:

- Stowarzyszenie Rozwojowe "eMOCja".
Tytuł projektu: Mam tę MOC.
Miejsce: Radomsko, powiat radomszczański
Kwota mikrowsparcia: 5 000,00 zł.

- Grupa nieformalna Fundacja Harmonia.
Tytuł projektu: Muzyka i sztuka pokonajmy granice.
Miejsce: Radomsko, powiat radomszczański.
Kwota mikrowsparcia: 5 000,00 zł.

- Grupa Nieformalna/Inicjatywna Fundacja K.I. Łapki.
Tytuł projektu:  Powołanie Fundacji K.I. Łapki.
Miejsce: Gmina Gomunice, Powiat Radomszczański.
Kwota mikrowsparcia: 5 000,00 zł.

- Grupa wzajemnej pomocy i Rozwoju "ProMental".
Tytuł projektu: Powołanie Stowarzyszenia wzajemnej pomocy i Rozwoju "ProMental".
Miejsce: Radomsko, Powiat Radomszczański.
Kwota mikrowsparcia: 5 000,00 zł.

- Ochotnicza Straż Pożarna w Lgocie Wielkiej.
Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału osobowego połączone z ekonomizacją jednostki OSP Lgota Wielka.
Miejsce: Lgota Wielka, Powiat Radomszczański.
Kwota mikrowsparcia: 5 000,00 zł.