Mieszkańcy zdecydują o terenie

10 lutego 2016


Park, parking, a może budownictwo jednorodzinne – to tylko niektóre pomysły na zagospodarowanie terenu przy ul Jagiellońskiej – ostatecznie o przeznaczeniu tego terenu zadecydują mieszkańcy podczas konsultacji.Podczas dzisiejszej konferencji prasowej wyjaśniona została sprawa terenów przy zbiegu ulic Jagiellońskiej i Św. Jadwigi Królowej.


Choć jest wniosek inwestora o sprzedaż tego terenu uważam, że to mieszkańcy powinni zadecydować, co na tym terenie zbudować lub na co go przeznaczyć - powiedział Wiesław Kamiński, Prezydent Miasta Radomsko - może tam powstać wspomniany park, bardzo potrzebny bezpłatny, ogólnodostępny parking, a może ten teren powinien być przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne.


Pewne jest to, że zanim do Rady Miejskiej wpłynie projekt uchwały dotyczący sprzedaży tego terenu, radomszczanie wypowiedzą się, co na tym terenie powinno powstać – dodaje Wiesław Kamiński.
Pod koniec ubiegłego roku prywatny inwestor wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji dotyczącej budowy w tym miejscu budynku handlowo-usługowego. Po rozpatrzeniu wniosku sporządzono projekt decyzji odmawiający wnioskodawcy ustalenia warunków zabudowy dla w/w inwestycji, o czym w styczniu strony postępowania zostały poinformowane w trybie art. 10 kpa. Natomiast na wniosek o sprzedaż miejskiej części tego terenu, który wpłynął do Urzędu Miasta Radomsko we wrześniu 2015 r., inwestor otrzymał odpowiedź, że teren był przeznaczony na budowę szpitala i w pierwszej kolejności o zwrot mogą ubiegać się poprzedni właściciele, a nie wszyscy zadeklarowali już chęć odzyskania swoich terenów. Prezydent Miasta Radomsko już w 2014 r. przeanalizował możliwość przeznaczenia tego obszaru pod zieleń publiczną. Jednak na realizację takiego celu należałoby przeznaczyć w budżecie około 7 mln złotych. Na tę kwotę składają się przede wszystkim koszty wykupu pozostałych terenów, gdyż do miasta należy jedynie 15% z około 3 hektarów.