Miesiąc na konsultacje w sprawie rewitalizacji

7 października 2016


Konsultacje społeczne dotyczące projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Centrum Miasta Radomska 2020” potrwają od 13 października do 14 listopada.

W tym terminie projekt będzie wyłożony do wglądu w urzędzie miasta w pokoju 202 w godz. 8.00-15.00 (z możliwością składania uwag i propozycji do protokołu) oraz Miejskim Domu Kultury, Miejskiej Bibliotece Publicznej i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Materiały związane z programem będą też dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomska (www.bip.radomsko.pl) w zakładce „konsultacje społeczne” oraz na stronie internetowej (www.radomsko.pl).

Na 26 października zaplanowano debatę publiczną w MDK (początek o godz. 19.00), a na 7 listopada otwarte spotkanie w Galerii Muzeum Regionalnego (od godz. 16.30 do godz. 18:30).

Wypełnione formularze konsultacyjne można składać w terminie od 13 października do 14 listopada drogą elektroniczną na adres um@radomsko.pl, osobiście lub pocztą na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko.

Raport podsumowujący przeprowadzone konsultacje opublikowany zostanie na BIP-ie (www.bip.radomsko.pl) w zakładce „konsultacje społeczne” najpóźniej 7 dni od dnia zakończenia konsultacji, czyli do dnia 21 listopada.