Miejski grill na „Wielorybku” będzie gotowy w maju

17 marca 2017


W Urzędzie Miasta podpisano umowę na zaprojektowanie i realizację jednego ze zwycięskich projektów II edycji Budżetu Obywatelskiego, jakim jest „Grill miejski przy Wielorybku”.

9 marca została podpisana umowa z firmą FIBA s.c. Grzegorz Piwnik, Piotr Iskrzyński, z siedzibą w Stobiecku Szlacheckim 158, gmina Ładzice na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych za kwotę brutto 25.830,00 zł. Termin realizacji zadania do dnia 31.05.2017 r.

W ramach umowy i zleconego zadania, wykonawca w pierwszej kolejności opracuje projekt zagospodarowania terenu, który zostanie uzgodniony z wnioskodawcą, a następnie dokona zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym. Roboty budowlane mogą się rozpocząć po 21 dniach od zgłoszenia.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- ustawienie trzech betonowych grilli rekreacyjnych,
- montaż czterech kompletów stolików z ławkami, z zakotwieniem ich w gruncie (przy jednym grillu będą dwa komplety stolików z ławkami),
- montaż kosza na śmieci i tablicy ogłoszeń,
- utwardzenie nawierzchni parku grillowego tłuczniem kamiennym, z zabezpieczeniem krawędzi obrzeżem.