Miejska Rada Sportu

Rada działa na podstawie Zarządzenia Nr 183/2011 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Miejskiej Rady Sportu w Radomsku oraz ustalenia regulaminu jej działania.

Rada jest organem doradczo-opiniodawczym prezydenta w zakresie spraw związanych z szeroko rozumianym sportem.

W skład MRS wchodzi 9 osób, spośród których trzy reprezentują organizacje pozarządowe działające w Radomsku i zajmujące się sportem, kolejne trzy to przedstawiciele szkół i ostatnie trzy są wskazywane przez prezydenta miasta.

Obecnie Miejska Rada Sportu w Radomsku, powołana Zarządzeniem Nr 74/2015 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 31 marca 2015 roku, pracuje w nastepującym składzie:

Wojciech Lenk - przewodniczący MRS,

  • Tomasz Grabny - wiceprzewodniczący MRS,
  • Sławomir Bera - sekretarz MRS,
  • Marcin Antczak,
  • Marek Kozak,
  • Dawid Nowak,
  • Marek Nowakowski,
  • Kamil Smyk,
  • Michał Starostecki.

Pliki do pobrania