Miasto wyemituje obligacje komunalne

14 września 2016


Radni Rady Miejskiej podczas dzisiejszej (14 września) sesji przyjęli uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Radomsko. Emisja obligacji ma zastąpić zaciągnięcie przez miasto kredytów na pokrycie m.in. deficytu budżetowego.

Będzie to pierwszy program emisji obligacji komunalnych na kwotę 11 mln złotych. Emisja obligacji pozwoli zmniejszyć planowane rozchody w roku 2017 z kwoty ponad 6 mln złotych do ponad 5 mln złotych, w 2018 roku z ponad 5 mln złotych do ponad 4 mln złotych. Okres wykupu poszczególnych serii obligacji będzie zawierał się w przedziale od trzech do dziesięciu lat.

Celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, ale również spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Chodzi przede wszystkim o to, by odciążyć miasto od spłat kredytów w najbliższych dwóch latach, kiedy ta spłata jest bardzo wysoka, wyższa niż w 2016 roku.

Obligacje będą skierowane do określonej grupy 150 podmiotów finansowych, a nie do indywidualnych osób, tak aby miasto miało zagwarantowany ich wykup.

Kolejnym krokiem miasta, po podjęciu przez radnych uchwały, będzie skierowanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej wniosku o wydanie opinii o możliwości wykupu obligacji. Następnie zostanie wybrany agent emisji, czyli podmiot odpowiedzialny za organizację, obsługę oraz płynność emisji.