Miasto Radomsko wesprze szpital powiatowy

19 lutego 2018


Miasto zamierza przekazać szpitalowi kwotą 200 tysięcy złotych jako wsparcie finansowe na realizację unijnego projektu pn. „Nowy sprzęt medyczny to lepsza jakość i kompleksowość usług w Szpitalu Powiatowym w Radomsku”.

Szpital Powiatowy w Radomsku zwrócił się do Prezydenta Miasta Radomsko o wsparcie finansowe na realizację projektu unijnego umożliwiającego zakup nowoczesnego sprzętu medycznego. Prezydent Jarosław Ferenc na najbliższej sesji rady miejskiej zaproponuje radnym, aby wesprzeć radomszczański szpital kwotą 200 tys. złotych. Przeznaczona przez miasto kwota stanowić będzie część wkładu własnego placówki.

Program zakłada utworzenie oddziału chirurgii - urologia jednego dnia, pracowni elektrofizjologii, doposażenie pracowni endoskopii diagnostycznej, doposażenie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz centralnego bloku operacyjnego.