Miasto Radomsko otrzymało dofinansowanie na zakup książek

8 marca 2017


Miastu Radomsko przyznano dofinansowanie  w wysokości 68.000 zł. z przeznaczeniem na zakup książek, nie będących podręcznikami, do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Program dotyczy wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. 

Dofinansowanie w wysokości 12.000 zł. przyznano:

  • Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 1 w Radomsku ul. Piastowska 17
  • Publicznej Szkole Podstawowej nr  2 w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 2 w Radomsku ul. Piłsudskiego 22
  • Publicznej Szkole Podstawowej nr  4 w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 3 w Radomsku ul. Szkolna 4
  • Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 4 w Radomsku ul. Św. Jadwigi Królowej 20
  • Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 7 w Radomsku ul. 11 Listopada 16

Dofinansowanie w wysokości 4.000 zł. przyznano:

  • Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomsku ul. Narutowicza 207
  • Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Radomsku ul. Reja 81