Miasto Radomsko kontynuuje współpracę z policją

5 stycznia 2018


Prezydent Jarosław Ferenc i Komendant Powiatowy Policji Piotr Nowicki podpisali umowę o ponadnormatywnych patrolach służb policyjnych.

Jak zauważa prezydent Jarosław Ferenc, współpraca miasta z policją pozytywnie wypływa na poziom bezpieczeństwa w naszym mieście. Dzięki niej funkcjonariusze policji pełnią więcej patroli pieszych i zmotoryzowanych.

- Na bieżąco otrzymujemy informacje o prowadzonych interwencjach oraz reagujemy na uwagi związane z porządkiem publicznym, które zgłaszane są przez mieszkańców do Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku. Patrole ponadnormatywne pozwalają na poprawę bezpieczeństwa w miejscach szczególnie zagrożonych przestępczością  – wyjaśnia prezydent Jarosław Ferenc.

W roku 2018 na patrole ponadnormatywne Miasto Radomsko przeznaczy 264 tysiące złotych.