Małe granty w MDK

12 stycznia 2016


Miejski Dom Kultury w Radomsku ogłasza konkurs MAŁE GRANTY MDK czyli konkurs na autorskie projekty kulturalne, których realizację sfinansuje Miejski Dom Kultury w Radomsku. O dotacje w łącznej kwocie 15 tys. zł mogą ubiegać się uczniowie szkół gimnazjalnych i radomszczańskich szkół średnich. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu wynosi 3.000 zł. Oferty należy składać w MDK, w nieprzekraczalnym terminie do godz. 16:00 dnia 25 stycznia 2016 r.

Konkurs MAŁE GRANTY MDK wspiera autorskie projekty kulturalne w zakresie:
I. Upowszechniania kultury poprzez produkcję i prezentację wydarzeń artystycznych ze wszystkich dziedzin sztuki - wspieranie realizacji przedsięwzięć artystycznych, w szczególności spektakli, konkursów, przeglądów, spotkań, warsztatów, wystaw oraz innych form służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej.
II. Edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, w szczególności promocji dokonań artystycznych - wspieranie realizacji przedsięwzięć i programów edukacyjnych, dotyczących wszystkich dziedzin działalności kulturalnej.
III. Wspierania artystycznej twórczości amatorskiej - wspieranie osób i grup działających w rożnych dziedzinach obszaru kultury. IV. Podtrzymywania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej - wspieranie realizacji wystaw, koncertów oraz innych przedsięwzięć, służących podtrzymywaniu tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
V. Wykorzystania przestrzeni miejskiej dla sztuki – wspieranie działań budujących i projektujących nowe aktywne relacje z odbiorcą sztuki w szczególności zmierzających do zmiany przestrzeni miasta.
VI. Wymiany dorobku, informacji, umiejętności i doświadczeń z zakresu kultury – wspieranie wydawnictw książkowych i publikacji, spotkań autorskich i warsztatów.