Lista projektów II edycji Budżetu Obywatelskiego po weryfikacji merytorycznej

28 października 2016


W związku z zakończeniem przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego w Radomsku procedury weryfikacji merytorycznej publikujemy listę projektów zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie.

1.    Weryfikacji merytorycznej poddano 31 projektów złożonych przez uprawnionych mieszkańców Radomska.
2.    Projekt złożony przez pana Pawła Aulicha pn. „Street Workout Park  został w dniu 27 września 2016 roku wycofany przez projektodawcę.
3.    Procedurę weryfikacji merytorycznej przeszło ogółem 30 projektów, w tym:
a)    Pozytywnie zweryfikowano  28 projektów
b)    Negatywnie zweryfikowano  2  projekty

 
Poniżej przedstawiamy końcowe wyniki w zestawieniu tabelarycznym z podziałem na obszary:

Pozytywnie zweryfikowane projekty

L.p. Nazwa projektu Obszar
1.  Siłownia zewnętrzna "Aktywne Śródmieście"  1
2.  Podnoszenie kompetencji językowych seniorów  1
3.  Zaprojektowanie i budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy ulicy Przedborskiej 141  1
4.  Siłownia zewnętrzna oraz plac zabaw przy ulicy Wilsona - Chłodna  1
 5.  "Jasna strona mocy" – happening ekologiczny  1
 6.  Piknik integracyjny  1
 7.  Plac zabaw i siłownia pod gołym niebem  1
 8.  Rodzinny Park Grillowy  1
 9.  Grill Miejski  2
 10.  Siłownia pod chmurką  2
 11.  Boisko wielofunkcyjne przy ul. Torowej  2
 12.  Pomost dla pokoleń  3
 13.  Seniorzy otwarci na świat. Edukacja komputerowa osób starszych  3
 14.  Siłownia plenerowa w Parku Solidarności  3
 15.  Plac zabaw z zestawem urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych  3
 16.  Montaż kamer monitoringu miejskiego placu zabaw i terenu rekreacyjnego ul. Miła 6  3
 17.  Fontanna Multimedialna I  3
 18.  Fontanna Multimedialna II  3
 19.  Rewitalizacja miejskiego placu zabaw zlokalizowanego przed budynkiem  ul. Miła 6  3
 20.  Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Bogwidzowy  4
 21.  Kolorowy dziki zachód – plac zabaw dla dzieci z elementami siłowni dla dorosłych  4
 22.  Plac zabaw "glinianki" wraz z siłownią zewnętrzną dla dorosłych  4
 23.  Wolny czas spędzamy aktywnie, radośnie i zdrowo – świetlica rekreacyjna dla juniora i seniora  4
 24.  Plac rekreacji ruchowej - siłownia  4
 25.  Plac zabaw Bartodzieje Podleśne  4
 26.  Kreatywny plac zabaw i rekreacji  4
 27.  Boisko dla osiedla Miłaczki  4
 28.  Siłownia plenerowa Bartodzieje 4

Negatywnie zweryfikowane projekty

L.p. Nazwa projektu Obszar
1.

Budowa ogólnodostępnego pola do minigolfa przy Alei Jana Pawła II

Uzasadnienie:
Miejsce wskazane przez projektodawcę jako lokalizacja projektu objęte jest realizacją zadania pn. „Eliminacja zagrożeń środowiskowych i poprawa wizerunku rzeki Radomki”, które swoim zakresem obejmuje zaprojektowanie stawu parkowego wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia na działce nr ewid. 76/6 obręb 18. W związku z powyższym, projekt koliduje swoją lokalizacją z zadaniem przygotowywanym i planowanym do realizacji przez Miasto Radomsko. Dodatkowo, teren wskazany na lokalizacje  projektu  znajduje się w granicach opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji centrum Miasta Radomska 2020.

1
2.

Budowa hali do tenisa ziemnego

Uzasadnienie:
Miejsce wskazane przez projektodawcę jako lokalizacja projektu tj, działka nr ewid.35/7 obręb 18 znajduje się w granicach Gminnego Programu Rewitalizacji Centrum Miasta Radomska 2020 (teren w obszarze zmian w obrębie układu komunikacyjnego). Dodatkowo, z przeprowadzonego rozpoznania cenowego wśród wykonawców tego typu obiektów wynika, że koszt budowy hali wskazanej w projekcie wynosi około 350 000 zł netto.

1