Konsultujemy ważne strategiczne dokumenty

28 stycznia 2016


Prezydent Miasta Radomska ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu wykonawczego do Strategii Rozwoju Miasta Radomska 2020 w postaci Planu Rozwoju Lokalnego z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Radomska 2020.

Przedmiotem konsultacji jest przedstawienie projekt dokumentu wykonawczego do Strategii Rozwoju Miasta Radomsko 2020 w postaci Planu Rozwoju Lokalnego z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Radomska 2020. Konsultacje będą prowadzone w terminie od dnia 28 stycznia 2016 r. do dnia 12 lutego 2016 r.
Konsultacje mają na celu zapoznanie społeczności z projektem dokumentu oraz  zebranie opinii i uwag mieszkańców Radomska po zapoznaniu się z projektem dokumentu Planu Rozwoju Lokalnego z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Radomska 2020.
Zbierania uwag, opinii i propozycji w postaci papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć:
- drogą elektroniczną na adres: ue@radomsko.pl
- osobiście do Urzędu Miasta Radomska (Biuro Podawcze), ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko,
- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko.
Materiał informacyjny dotyczący przedmiotu konsultacji będzie dostępny w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, I piętro pokój 121 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomska (www.bip.radomsko.pl) w zakładce „Konsultacje społeczne”.

Do pobrania:

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO Z PROGRAMEM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

FORMULARZ KONSULTACJI