Konsultacje zakończone

4 kwietnia 2014


W wyniku przeprowadzenia konsultacji projektu przedmiotowej uchwały, stwierdzono zgłoszenie 12 anonimowych uwag, które wpłynęły w dniu 31 marca 2014r. - brak jednak możliwości stwierdzenia czy uwagi te zgłoszone zostały przez organizacje pozarządowe.

Wszystkie złożone wnioski zawierają propozycje zmiany § 3 w załączniku nr 2 do uchwały. Wnioskodawcy proponują zapis:

„§ 3. Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego składa się z 13 członków, w tym:

  1. 9 przedstawicieli organizacji pozarządowych,
  2. 2 przedstawicieli Rady Miejskiej W Radomsku,
  3. 2 przedstawicieli Prezydenta miasta Radomsko”.

Stanowisko: po dokonaniu analizy całokształtu uregulowań dotyczących rad pożytku publicznego, postanowiono uwagi te uwzględnić. Zaproponowane stanowisko zostało zaakceptowane przez Prezydenta Miasta Radomsko i ujęte w projekcie uchwały skierowanej pod obrady Rady Miejskiej w Radomsku