Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomska na 2018 rok

24 listopada 2017


Na podstawie Zarządzenia Nr 238/2017 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 24 listopada 2017 r. ogłoszone zostały konsultacje projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomsko na 2018 rok.

Konsultacje mają na celu zapoznanie społeczności z projektem ww. dokumentu oraz zebranie opinii i uwag na ten temat. Wypełnione formularze konsultacyjne można składać od dnia 28 listopada 2017 r. do dnia 11 grudnia 2017 r. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, w godzinach pracy Urzędu lub elektronicznie na adres: um@radomsko.pl

Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomska na 2018 rok oraz formularz konsultacji projektu zostały zamieszczone poniżej.

Do pobrania:

Formularz konsultacji

Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomsko