Konsultacje Rocznego Programu Współpracy na 2016r.

Na podstawie Zarządzenia Nr 237/2015 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 15 października 2015 r. ogłoszone zostały konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi, na rok 2016. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji projektu aktu prawa miejscowego po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały. Wypełnione formularze konsultacyjne można składać w okresie od dnia 19 października 2015 r. do dnia 2 listopada 2015 . w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Projekt Programu ora zformularz konsultacyjny dostępne są na www.bip.radomsko.pl.

Sprawozdanie z konsultacji [DOC, 79 kB]